Dripe Andrejs

1929 –

rakstnieks

Lielākajā daļā stāstu dominē jaunatnes problēmu risinājums. Viens no pirmajiem latviešu padomju literatūrā pievērsies problēmām, kas saistītas ar pāraudzināšanu, soda efektivitāti un soda izciešanas apstākļiem. Mazāk uzmanība pievērsta mākslinieciskās formas jautājumiem, tāpēc prozas darbos literārie tēli nereti kalpo tikai sabiedrisko uzskatu izteikšanai. (A.Vite)

DRIPE Andrejs (dz.1925.5.VI Rīgā) - rakstnieks.
Dz. ceļu inženiera ģim. No 1941 dzīv. Valmierā, 1944 atgriezies Rīgā. Beidzis Rīgas 1. vsk. (1949) un Rīgas 4. vsk. ped. klasi (1950). 1950-60 strād. par skolotāju Atašienes septiņg. sk., Palsmanes ciema Spaliņu psk., Ķempu septiņg. sk. un Palsmanes vidusskolā. 1960-77 dzīv. Cēsīs. Strād. par pedagogu Cēsu darba kolonijā nepilngadīgajiem (1960-69) un paralēli par zin. līdzstr. Cēsu Vēst. muzejā (1965-69). Beidzis LVU Ģeogrāfijas fak. (1964). No 1969 strād. gk. lit. darbu. Kopš 1977 dzīv. Rīgā. RS valdes sekretārs (1979), RS prozas konsultants (1981-85). RS b. (1964). LPSR N.b.k.d. (1979).
Pirmā publikācija - stāsts "Lielās zivis" žurn. "Bērnība" 1956 (7. nr.). Grām. bērniem "Mežciema puikas" (1956) un "Četri ceturkšņi" (1962). Lielākajā daļā D. stāstu dominē jaunatnes problēmas: "Ceļa zīmes" (1966, ekraniz. 1968), "Cietā galva" (1970), "Tā tas varētu būt" (1973, t-rī 1976),
"Kaķi maisā" (grām. un t-rī 1977). Ievērību D. ieguva ar rom. "Pēdējā barjera" (1971, t-rī 1974), kurā izmantota audzinātāja darba piredze nepilngadīgo likumpārkāpēju kolonijā, D. viens no pirmajiem latv. pad. literatūrā pievērsies problēmām, kas saistītas ar pāraudzināšanu, soda efektivitāti un soda izciešanas apstākļiem. Šo tematiku D. turpināja aprakstu grām. "Kolonijas audzinātāja piezīmes" (1975), "Bet kā ar meitenēm?" (1978). Rom. "Mazā brīvība" (1989) risinātas pārdomas par stagnācijas laika dzīves realitātēm, pieaugušo bērnu un vecāku attiecībām, par cilvēka izvēles iespēju, kā dzīvot. D. sar. ceļojumu aprakstus un publicistiskas grāmatas "Brīnumu meklējot" (1976), "Vēstules no kolhoza" (1981), "No piesardzīga optimisma pozīcijas" (1984), "Līdzatvestais" (1986), atmiņu grām. "Bez skaistas maskas" (1-3, 1993-94). Rakstījis kinoscenārijus filmām "Uzbērums" (1970), "Cāļus skaita rudenī" (1973), "Tavs dēls" (1978, kopā ar G. Piesi), dok. filmai "Sieviete, kuru gaida" (1978, kopā ar T. Margēviču). D. mazāk pievērsis uzmanību mākslin. formas jaut., tāpēc prozas darbos lit. tēli nereti kalpo tikai sab. uzskatu izteikšanai.
L. Kronta I. Jaunatnei piederošs // Karogs, 1979, 6; Strods Ē. Vai saprotam Andreju Dripi? // Dripe A. Pēdējā barjera. R., 1979; Lāce A. Vai sirgstam? //Karogs, 1986, 4; Kalve A. Uz robežas dzīvojot // Dripe A. Mazā brīvība. R., 1989; Briedis A. Laiks turpinās: (Tekstā saruna ar A.D.) // Liesma, 1999, 5.VI; Dripe A. Atliek pasmaidīt // 11 dažādi spalvasbrāļi. R., 2000.
A. Vite

Personas fakti:
 • Dzimums
  • vīrietis vīrietis, Latvija
 • Izglītība
  • mācījies beidz Rīgas 1.vidusskolu–1949, Rīga
  • mācījies beidz Rīgas 4.vidusskolas pedagoģijas klasi–1950, Rīga
  • mācījies mācījies Valmieras 2.tautskolā, 1943–1944, Valmiera, Latvija
  • studējis beidz LVU Ģeogrāfijas fakultāti–1964, Rīga
 • Nodarbošanās
  • profesionāls literāts strādā tikai literāru darbu, 1969, Latvija
  • profesionāls literāts RS prozas konsultants, 1981–1985, Rīga
  • profesionāls literāts A.Dripes saruna ar E.Mārtužu (saruna publicēta - NC, 1993, 17.XII) , 17.12.1993, Rīga
  • zinātnieks Cēsu Vēstures muzeja zinātniskais līdzstrādnieks, 1965–1969, Cēsis, Latvija
  • pedagogs skolotājs Atašienas septiņgadīgajā skolā, 1950–1951, Atašiena, Latvija
  • pedagogs pārzinis Palsmanes ciema Spaliņu pamatskolā, 1951–1953, Palsmane, Latvija
  • pedagogs pārzinis Ķempu septiņgadīgajā skolā, 1953–1954, Ķempi, Latvija
  • pedagogs pārzinis Palsmanes vidusskolā, 1954–1960, Palsmane, Latvija
  • pedagogs pedagogs Cēsu darba kolonijā nepilngadīgajiem, 1960–1969, Cēsis, Latvija
 • Līdzdalība radošajās organizācijās
  • Rakstnieku savienības biedrs RS biedrs, 1964, Latvija
  • Rakstnieku savienības biedrs RS valdes sekretārs, 1979, Rīga
  • Rakstnieku savienības biedrs RS valdē04.1994g., 1994, Rīga
 • Pagodinājumi
  • goda nosaukumi LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks, 1979, Latvija
 • Dzīves vietas un to maiņa
  • dzīvo dzīvo Valmierā, 1941–1944, Valmiera, Latvija
  • dzīvo dzīvo Cēsīs, 1960–1977, Cēsis, Latvija
  • pārceļas uz atgriezies Rīgā, 1944, Rīga
  • pārceļas uz pārceļas uz Rīgu, 1977, Rīga
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis dzimis ceļu inženiera ģimenē, 05.06.1929, Rīga

Par personu:
 • I.Kronta Jaunatnei piederošs / publicēts žurnālā "Karogs", 6.nr. / Latvija 1979
 • Ē.Strods Vai saprotam Andreju Dripi? / publicēts A.Dripes grāmatā "Pēdējā barjera" / Latvija, Rīga 1979
 • A.Lāce Vai sirgstam? / publicēts žurnālā "Karogs", 4.nr. / Latvija 1986
 • A.Kalve Uz robežas dzīvojot / publicēts A.Dripes grāmatā "Mazā brīvība" / Latvija, Rīga 1989
 • Briedis A. Laiks turpinās: (Tekstā saruna ar A.D.) / publicēts žurnālā "Liesma", 1999, 5.VI / Latvija 1999
 • Dripe A. Atliek pasmaidīt / 11 dažādi spalvasbrāļi. R., 2000 / Latvija 2000
 • Dienasgrāmata 98 fotoalbumos [ A.Dripe stāsta K. Matīsai] // NRA, 1998, 14.VIII, pielikums "Tālrāde. Tāldzirde" * / / Latvija, Rīga 1998
 • Pasaule ir soda izolators... [A.Pusvilkas saruna ar A.Dripi] // Jaunā Avīze, 1998, 6.VIII * / / Latvija 1998
 • A.Dripe. Jāgādā par bērnu māmiņām [rubrika: Uzskats] // NRA, 1998, 19.IX * / / Latvija, Rīga 1998
 • Sokolova I. Gaisma un ēnas .. // Diena, 1999, 16.IV* / / Latvija 1999

Darbi: