Delle Vilma

1892 – 1980

skolotāja un literāte

DELLE Vilma (īst. v. Vilhelmīne Delle, dz. Jansone; 1892.15.III Rīgā -
1980.8.I Kuldīgā, apbed. Kraķu kapos) - rakstniece.
Dz. galdnieka ģim. Bērnību pavadījusi Ozolnieku pag. Mušķos. Māc. Ģ. Odiņa
tirdzn. sk. Rīgā, 1910 ieguvusi mājskolotājas tiesības. Strād. O. Krotovas
sieviešu ģimn. Rīgā (1912-14), Skolotāju b-bas tirdzn. sk., tad Maskavā
latv. bēgļu bērnu sk. (1915-17). Stud. Mākslas akad. Rīgā (1921-24). No 1926
dzīv. Lielrendas pag. Dzelzāmuros. 1949-53 strād. kolhozā. RS b. (1964).
Pirmais public. dzejolis "Ņēmējam" žurn. "Druva" 1913 (9. nr.), pirmais
nozīm. stāsts - "Dižais buciņš" žurn. "Daugava" 1929 (3. nr.). Rakstījusi
gk. bērniem: lugas "Daris, Varis un Maris" (1934), "Laimona kāposti" (1935),
"Bērnu bērni" (1938), radiolugu ciklu "Ints un Ziedīte", stāstu un tēlojumu
grām. "Laimīgie Jāņi" (1938, atkārtots izd. 1992), "Parādi man pasauli" (1957), "Uz jauno māju"
(1958), "Par zēnu, kas nenoslīka" (1960), "Draudzības lakatiņš" (1963), "Skanīgā krūze" (1966), "Piecas atminēšanas" (1979), pasaku dzejā "Incis, Mincis un vēl trīs" (1984). Mākslinieciski nozīm. ir stāstu un noveļu krāj. "Negantais nieks" (1936). Tajā savdabīgi, psiholoģiski niansēti atsegti raksturi, akcentēti ētiskie principi, sulīga, gleznaina valoda.
Stāstu un noveļu izlase "Dižais buciņš" (1970).
M. Daneberga

Personas fakti:
 • Dzimums
  • sieviete sieviete
 • Tautība
  • latvietis latviete
 • Vārda formas
  • dzimtais vārds dzimtais vārds - Jansone
  • citas vārda formas īstais vārds Vilhelmīne Delle
 • Izglītība
  • mācījies mācījusies Ģ.Odiņa tirdzniecības skolā Rīgā, Rīga
  • studējis studē Mākslas akadēmijā Rīgā, 1921–1924, Rīga
  • citi izglītības veidi ieguvusi mājskolotājas tiesības, 1910, Latvija
 • Nodarbošanās
  • pedagogs strādājusi Skolotāju biedrības tirdzniecības skolā, Latvija
  • pedagogs strādājusi O.Krotovas sieviešu ģimnāzijā Rīgā, 1912–1914, Rīga
  • pedagogs strādājusi Maskavā latviešu bēgļu bērnu skolā, 1915–1917, Maskava (Москва), Krievija
  • citas nodarbošanās strādājusi kolhozā, 1949–1953, Latvija
 • Līdzdalība radošajās organizācijās
  • Rakstnieku savienības biedrs RS biedrs, 1964, Latvija
 • Dzīves vietas un to maiņa
  • dzīvo bērnību pavadījusi Ozolnieku pagasta Mušķos, Ozolnieku pagasts, Latvija
  • dzīvo dzīvo Lielrendas pagasta Dzelzāmuros, 1926, Lielrendas pagasts, Latvija
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis dzimusi Rīgā galdnieka ģimenē, 15.03.1892, Rīga
  • miris mirusi Kuldīgā–06.01.1980, Kuldīga, Latvija
  • miršanas vecums miršanas vecums - 87 gadi
  • apbedīts apbedīta Kraķu kapos–1980, Kuldīga, Latvija

Par personu:
 • laukakmenī kalts kapa piemineklis Kraķu kapsētā / skat. Kurzemnieks [Kuldīgas raj.], 1997, 13.III / Latvija 1992
 • Stāstu un noveļu meistarei.. // Kurzemnieks (Kuldīgas raj.), 1997, 13.III * / / Latvija 1997

Darbi: