Freinberga Silvija

1928 –

literatūrkritiķe,teātra kritiķe

Rakstījusi par latviešu teātra un dramaturģijas attīstības problēmām, dramaturģijas un režijas attieksmēm, par R.Blaumaņa, H.Gulbja, G.Priedes, P.Pētersona u.c. autoru daiļradi. Apcerēm raksturīga analītiska pieeja, domas patstāvība un svaigums, drāmas struktūras pārzināšana, žanra izjūta. Stāstījums emocionāli atturīgs, intelektuāli piesātināts. (B.Tabūns, B.Gudriķe)

FREINBERGA Silvija (dz. 1928.18.XI Rīgā) - literatūras un teātra kritiķe. Kārļa Freinberga meita.
Beigusi Rīgas 5. vsk. (1948) un LVU Filol. fak. Žurnālistikas nod. (1953). Laikr. "Padomju Jaunatne" lit. līdzstr. (1953-55). Kopš 1955 redaktore Ljas televīzijā. Teātra darb. sav. b. (1959). RS b. (1964). Žurnālistu sav. b. (1980).
Pirmā publikācija - recenz. "Dramatiska satīra" par A. Jakobsona "Sargeņģelis no Nebraskas" uzvedumu laikr. "Padomju Jaunatne" 1953.4.VII. Rakstījusi par t-ra un latv. dram. attīstības problēmām, dram. un režijas attieksmēm, par R. Blaumaņa, H. Gulbja, G. Priedes, P. Pētersona, L.Stumbres, M.Zālītes, M.Zīverta u.c. aut. daiļradi, par režisoriem Ā.Šapiro un A.Hermani. 70. gados periodikā publicētie raksti sakopoti krāj. "Impresija un ekspresija" (1984). Kopkrāj. "Anna Lācis" (1973) līdzautore. Pēc tēva nāves sagatavojusi izdošanai K. Freinberga atmiņu grām. "Kopā ar Raini" (1974), public. atmiņas "Mans tēvs Kārlis Freinbergs" ("Varavīksne" 1984). Sar. grām. "Dina Kuple" (1977) un "Pauls Putniņš un latviešu drāmas divi gadu desmiti " (1989), "Oļģerta Krodera laiks" (1996). Scenāriju aut. TV raidījumiem par Ā.Alunānu, L.Laicenu, J.Linduli, J.Paleviču, A.Upīti, E.Vulfu. F. apcerēm raksturīga analīt. pieeja, domas patstāvība un svaigums, drāmas struktūras pārzināšana, žanra izjūta. Stāstījums emocionāli atturīgs, intelektuāli piesātināts.
L. Grēviņš M. Gadu guvums // Karogs, 1978, 11; Dzene I. Savrup ejot un patstāvīgi skatoties // Freinberga S. Impresija un ekspresija. R., 1984; Burtniece A. Mūsu autorei - Silvijai Freinbergai 18.novembrī apritēja 70 // T-ra Vēstn., 1998, 3.
B. Gudriķe

Personas fakti:
 • Dzimums
  • sieviete sieviete, Latvija
 • Tautība
  • latvietis latviete
 • Vecāki
  • tēvs tēvs - Kārlis Freinbergs, Latvija
 • Izglītība
  • mācījies mācījusies un beigusi Rīgas 5.vidusskolu, 1943–1948, Rīga
  • studējis beigusi LVU Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļu–1953, Rīga
 • Nodarbošanās
  • redaktors redaktore Latvijas televīzijā, 1955, Rīga
  • žurnālists laikraksta "Padomju Jaunatne" literārā līdzstrādniece, 1953–1955, Rīga
 • Līdzdalība radošajās organizācijās
  • Rakstnieku savienības biedrs RS biedre, 1964, Latvija
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis dzimusi, 18.11.1928, Rīga

Par personu:
 • M.Grēviņš Gadu guvums: raksts / publicēts žurnālā "Karogs", 11. nr. / Latvija 1978
 • Dzene I. Savrup ejot un patstāvīgi skatoties // Freinberga S. Impresija un ekspresija. R., 1984 / / Latvija 1984
 • Burtniece A. Mūsu autorei - Silvijai Freinbergai 18.novembrī apritēja 70 // T-ra Vēstn., 1998, 3 / / Latvija 1998

Darbi: