Freimanis Dzintars

1925 – 1978

rakstnieks, literatūrzinātnieks

FREIMANIS Dzintars (1925.3.I Rīgā - 1978.25.XII Providensā, Rodailendā, ASV) - rakstnieks, literatūrzinātnieks.
Dz. ierēdņa un teātra kritiķes Paulas Jēgeres-Freimanes ģim. Beidzis Franču liceju Rīgā (1944). 1944 devies trimdā uz Vāciju, kur stud. val. un lit. Baltijas univ. Pinnebergā. 1949 izceļojis uz ASV, kur beidzis Kolumbijas univ., iegūstot dokt. grādu fr. literatūrā (1961). Sākumā strād. par vsk. skolotāju, vēlāk par fr. val. instruktoru Peina koledžā un Kolumbijas universitātē. No 1961 Rodailendas koledžā Providensā mācījis 19. gs. fr. lit.; no 1976 profesors un departamenta vadītājs. Darbojies latv. t-ra ansamblī Bostonā, rīkojis Anšlava Eglīša un A. Čaka darbu vakarus. Izdarījis pašnāvību.
Literatūrā debitējis ar dzejoļu krāj. "Domas krēslas stundā" (1950), pēc tam sar. autobiogr. romānu "Viļņi" (1956) par trimdas jaunatnes dzīvi Baltijas univ. Pinnebergā. 1959 izd. dzejoļu krāj. "Sveču smarža". F. dzejai, kas rakstīta gk. klas. panta formās, raksturīgas skumjas pārdomas, neapmierinātība ar īstenību, elēģiski motīvi. F. dzejoļi, noveles, ceļojuma piezīmes, apceres un recenzijas public. dažādos trimdas latv. period. izdevumos. ASV dažādos izd. public. F. dzejoļi un stāsti sakopoti krāj. "Augstumos lidinās putni" (1987).
L. Kraujiete A. Ilūzija ir viss // Jaunā Gaita, 1979, 124.
B. Dombrovska

Personas fakti:
 • Dzimums
  • vīrietis vīrietis
 • Tautība
  • latvietis latvietis
 • Vecāki
  • tēvs tēvs - ierēdnis
  • māte māte - teātra kritiķe Paula Jēgere-Freimane
 • Izglītība
  • mācījies beidzis Franču liceju Rīgā–1944, Rīga
  • studējis studē valodu un literatūru Baltijas universitātē Pinnebergā, Pinneberga, Vācija
  • studējis beidzis Kolumbijas universitāti, ASV
 • Nodarbošanās
  • teātra darbinieks darbojies Latviešu teātra ansamblī Bostonā, Bostona, ASV
  • pedagogs vidusskolas skolotājs, ASV
  • pedagogs franču valodas instruktors Peina koledžā, ASV
  • pedagogs franču valodas instruktors Kolumbijas universitātē, ASV
  • pedagogs Rodailendas koledžā Providensā mācījis 19.gs. franču literatūru, 1961, Providensa, Rodailenda, ASV
  • pedagogs profesors un departamenta vadītājs Rodailendas koledžā Providensā, 1976, Providensa, Rodailenda, ASV
  • citas nodarbošanās rīkojis Anšlava Eglīša un A.Čaka darbu vakarus, Bostona, ASV
 • Pagodinājumi
  • zinātnisks grāds ieguvis doktora grādu franču literatūrā, 1961, ASV
 • Dzīves vietas un to maiņa
  • emigrē uz emigrē uz Vāciju, 1944, Vācija
  • emigrē uz emigrē uz ASV, 1949, ASV
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis dzimis Rīgā, 03.01.1925, Rīga
  • miris miris Providensā, Rodailendā, ASV, izdarījis pašnāvību–25.12.1978, Providensa, Rodailenda, ASV
  • miršanas vecums miršanas vecums - 53 gadi

Par personu:
 • A. Kraujiete Ilūzija ir viss / Publicēts žūrnālā "Jaunā Gaita", 124. nr. / 1979

Darbi: