Dimiters Kaspars

dzejnieks, mūziķis

Personas fakti:
 • Dzimums
  • vīrietis vīrietis
 • Tautība
  • latvietis latvietis
 • Vecāki
  • tēvs tēvs - aktieris Artūrs Dimiters
  • māte māte - aktrise Vija Artmane
 • Nodarbošanās
  • mūziķis Bulduru sovhoztehnikuma ansambļa basģitārists, Jūrmala, Latvija
  • mūziķis rakstījis dziesmas Laimai Vaikulei (Mūzikas un vārdu autors. Sācis rakstīt dziesmas krieviski.) , 1996, Latvija
  • mūziķis grupas "Krīdenzi" idejas autors, mūzikas komponists, dzejnieks, vakara vadītājs un basģitārists (Stjū Kuka lomā)07.1997g. (Muzikāls pasākums 1997.19.VII uz "Kabatas" projekta "Mēle" skatuves AB dambī: 60.-70. gados arī Latvijā populārās Sanfrancisko grupas "Creedence Cleaewater Revival" (CCR jeb Krīdenzi) koncerts (pie bungām - Dugs "Kosmo" Klifords - Ivars Godmanis). Sācies darbs pie grupas debijas albuma "Amālija sapnī redz kaulu" (projekts nav īstenojies).) , 1997, Rīga
  • mūziķis sarakstījis dziesmas Jaunā Rīgas teātra izrādei "Tims Tālers jeb Pārdotie smiekli" (11 vai 12 dziesmas. Ar šo izrādi teātris atklājis 1997/98 sezonu 12.IX. Režisors A. Hermanis.) , 1997, Rīga
  • garīdznieks Krimuldas luterāņu draudzes priekšnieks (Kaut arī D. nav speciālās izglītības, bij. arhibīskaps K. Gailītis izņēmuma kārtā devis viņam tiesības daļēji izpildīt Krimuldas draudzes mācītāja pienākumus, augstu novērtējot darbu ar sabiedrībai liekajiem jauniešiem.
   (Par jums - liekie, dīvaiņi, pazudušie
   Brīvā Daugava, 1994, 7.VI).
   1994.II kā toreizējais Krimuldas baznīcas un draudzes mācītājs un Krusta skolas vadītājs draudzes vārdā baznīcas restaurācijai un apkārtnes sakopšanai bankā "Sigulda" saņēmis kredītu Ls 37000. 1994 nogalē banka iesniegusi prasību Saimnieciskajā tiesā par kredīta un procentu piedziņu, ko tiesa apmierinājusi. Draudze lēmumu pārsūdzējusi. Pēc šaimnieciskās tiesas likvidācijas lieta nonākusi Rīgas apgabaltiesā, kas nolēmusi iepriekšējo lēmumu atstāt spēkā. No draudzes likumā noteiktajā kārtībā tiks piedzīti Ls 47012. (Girgensons K., Sproģis A.. Krimuldas baznīca nes..
   NRA, 1998, 20.IV).) , 1988–1994, Krimulda, Latvija
  • garīdznieks pie Krimuldas luterāņu draudzes dibina Krusta skolu, 1991, Krimulda, Latvija
  • garīdznieks dibina Krimuldas katoļu draudzi (Neparasts notikums Krimuldā
   Rēzeknes Vēstis, 1994, 3.IX - par to, kāpēc daļa Krimuldas luteriskas draudzes, par kuru garīgi un materiāli 6 gadus bijis atbildīgs D., līdz ar viņu nodibina jaunu - katoļu draudzi.) , 1994, Krimulda, Latvija
  • garīdznieks kā ierindas kristietis atgriezies pareizticīgo baznīcā (1998 Lieldienas D. ģimene svinēs Bauskas baznīcā. (Lipša I., Matīsa K. Populāri baznīcēni
   Mēs esamģimene (NRA pielikums), 1998, 11.IV).) , 1996, Latvija
  • citas nodarbošanās "Krīzes patversmes" vadītājs, Latvija
  • citas nodarbošanās viens no gadskārtējā festivāla "Bildes" idejas autoriem (Piopova A., Vaivars A. Otas skan mūziķu rokās
   Jaunā Avīze, 1998, 28.XI/5.XII.) , 1985, Rīga
  • citas nodarbošanās strādā Kosas klubā (Cēsu rajons, Skujenes pagasts) , 1996, Kosa, Latvija
 • Attieksmes ar citām personām
  • sadarbojas ar sadarbojas ar Zigmāru Liepiņu (Visilgstošākā sadarbība. Ar Z. Liepiņu iepazinies Bulduru sovhoztehnikuma ansambļa basģitārista gaitās.) , Latvija
 • Dzīves vietas un to maiņa
  • dzīvo dzīvo Cēsu rajona Skujenes pagasta Kosā, bijušajā atpūtas bāzē (Kopā ar ģimeni cenšas sakārtot apkārtni projekta "Mēs veidojam vidi - vide veido mūs" ietvaros (Āre G. Vai Kosa no posta tiks sakopta?
   NRA, 1998, 29.I) - D. par pašreizējo stāvokli un iecerēm.) , 1996, Kosa, Latvija
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis dzimis aktieru Vijas Artmanes un Artūra Dimitera ģimenē 30.04.????, Latvija

Par personu:
 • Neparasts notikums Krimuldas Krusta skolā [ar K.D. sarunājas L. Līduma] / Laikrakstā "Diena" - par K.D. pāreju katoļticībā. / Latvija 1994-08-22
 • K. Dimiters Kliedziena attālumā no sirds [ar K. Dimiteru sarunājas D. Bērziņš] / Laikrakstā "Labrīt". / Latvija 1994-12-16
 • Neesmu mācītājs, es esmu dziesminieks [ar Krimuldas draudzes priekšnieku K.D. sarunājas A. Pelūde] / Laikraksta "Diena" pielikumā "Sestdiena". / Latvija 1994-05-21
 • Dzīve nav kļuvusi sliktāka / Laikrakstā "Neatkarīgā Rīta Avīze". / Latvija 1997-12-27
 • Par jums - liekie, dīvaiņi, pazudušie / Laikrakstā "Brīvā Daugava". / Latvija 1994-06-07
 • D. Mazvērsīte Uz ielas šortos ziemas salā / Laikraksta "Diena" pielikumā "Izklaide". / Latvija 1996-10-11
 • A. Ziņģītis Bla, bla, bla, pa pauri! / Laikrakstā "Neatkarīgā Rīta Avīze" par albumu "Pēdējais pirāts". / Latvija 1996-10-12
 • G. Dišlers Viss sākās tieši no plīsušas sirds / Par kaseti "Pēdējais pirāts" - "Neatkarīgās Rīta Avīzes" pielikumā "Hedvigas kundzes avīze", 42. nr. / Latvija 1996-10-17
 • G. Liepiņa Ziemassvētkos Kosas ezera krastā būs Betlēme / Laikrakstā "Diena". / Latvija 1996-12-24
 • M. Zieda "Dievs mūs grib darīt par baznīcām, mēs sevi par suņu būdām" / Laikrakstā "Neatkarīgā Cīņa". / Latvija 1995-12-04
 • U. Rudaks Ir laiks, ir jāspēlē / Laikrakstā "Diena". / Latvija 1994-12-16
 • Grāmatu plauktā // LMM, 1998, 28.V - 4.VI * / / Latvija, Rīga 1998
 • S.Vanzovičs. Dimiters duetā ar.. // NRA, 1998, 6.VI * / / Latvija, Rīga 1998

Darbi: