Bārda Zigurds

1916 – 1984

žurnālists, literāts

BĀRDA Zigurds (1916.4.IV Rīgā - 1984.1.VIII Melburnā, Austrālijā, apbedīts Melnburnā, latviešu kapu nodalījumā kapsētā "Fawkner") - žunālists, literāts. Paulīnes un Friča Bārdas dēls.
Beidzis Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju. Studējis Filoloģiju (citur - ped.) LU. Bijis laikr. "Rīts" (1937-40), "Tēvija" red. darbinieks. 1944 emigrējis uz Vāciju, strād. laikrakstā "Latvija" (1946-47). 1948 izceļojis uz Austrāliju, kur strādājis laikr. "Austrālijas Latvietis" redakcijā (1949-69). No 1970 Melburnas latv. 1. ev. lut. draudzes izd. "Mūsu Dzīve" redaktors. Līdztekus žurnālista gaitām bijis skolotājs Melburnas latv. b-bas "Daugavas" skolā.
Sarakstījis vairāk nekā duci īslugas un skečus, gk. skolu izrāžu vajadzībām. Bērnu lugas "Ziemassvētki Silavā" (1966), "Saulstaru viesi" (1967), "Baltastīte un taurenīte" (1971). Ar ps. Mets Metums publicējis feļetonus periodikā. Ar ps. Kaspars Pociems (vai iniciāļiem K. P.) publicējies žurnālā "Gaisma" un "Dzimtenes kalendārā", ar ps. Dāvids Draugs - katoļu biļetena "Gredzens" bērnu pielikumā.
L. Silkalns E. Krāsaina personība aizsaulē // Austrālijas Latvietis, 1984, 31. VIII.
R. Briedis

Personas fakti:
 • Dzimums
  • vīrietis vīrietis
 • Tautība
  • latvietis latvietis
 • Vārda formas
  • pseidonīms pseidonīms Mets Metums (Ar šo ps. public. feļetonus periodikā.)
  • pseidonīms pseidonīms Kaspars Pociems (Ar šo ps. vai iniciālīem K. P. publicējies žurn. "Gaisma" un "Dzimtenes kalendārā".)
  • pseidonīms pseidonīms Dāvids Draugs (Ar šo ps. publicējies katoļu biļetena "Gredzens" bērnu pielikumā.)
 • Vecāki
  • tēvs tēvs - Fricis Bārda
  • māte māte - Paulīna Bārda
 • Izglītība
  • mācījies beidzis Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju, Rīga
  • studējis studē filoloģiju LU (Citur teikts, ka studē pedagoģiju.) , Rīga
 • Nodarbošanās
  • redaktors Melnburnas latviešu 1. ev. lut. draudzes izdevuma "Mūsu Dzīve" redaktors, 1970, Melnburna, Austrālija
  • žurnālists laikrakstu "Darbs" un "Tēvija" redakciju darbinieks, Rīga
  • žurnālists laikraksta "Rīts" redakcijas darbinieks, 1937–1940, Rīga
  • žurnālists žurnālists laikrakstā "Latvija" Vācijā, 1946–1947, Vācija
  • žurnālists strādā laikraksta "Austrālijas Latvietis" redakcijā, 1949–1969, Austrālija
  • pedagogs skolotājs Melnburnas latviešu biedrības "Daugavas" skolā (līdztekus žurnālista gaitām), Melnburna, Austrālija
 • Dzīves vietas un to maiņa
  • pārceļas uz pārceļas uz Austrāliju, 1948, Austrālija
  • emigrē uz emigrē uz Vāciju, 1944, Vācija
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis dzimis Rīgā, 04.04.1916, Rīga
  • miris miris Melnburnā, 01.08.1984, Melnburna, Austrālija
  • miršanas vecums miršanas vecums - 67 gadi
  • apbedīts apbedīts Foknera kapos Melnburnā, 1984, Melnburna, Austrālija

Par personu:
 • Silkalns E. Krāsaina personība aizsaulē / Public. laikrakstā "Austrālijas Latvietis". / Austrālija 1984-08-31
 • Bērsons I. Rakstnieki likteņskavās 1949. gadā / Public. žurnāla "Karogs" 3. nr. / Latvija 1999

Darbi: