Bērziņa Marija

1906 – 1986

rakstniece

Bērziņa Marija (īst. v. Anna Dauge-Šķēre; 1906.19.IV Skaistkalnes pag. Šķērēs - 1986.30.VI Polijā) - rakstniece.
Dz. saimnieka ģim. 1.pas. kara laikā bēgļu gaitās Krievijā. Beigusi psk. Skaistkalnē, no 1922 māc. Rīgas Skolotāju inst., pēc tam - LU Tiesību zinātņu fakultātē. Pēc studijām strād. par Rīgas kredītbankas pilnvaroto un par zvērinātu advokāti. Pēc 2.pas.kara nonākusi Polijā, kur strād. par valodu skolotāju, līdztekus nodarbodamās ar rakstniecību.
Jau Skolotāju inst. mācoties, tulk. R.Rolāna darbu "Mikelandželo", ko 1926 pieņēma izdošanai A.Gulbja apgāds, bet neizdeva. Ar ps. Māre Bērziņa (par ps. izraudzīts tēvamātes vārds) publicēti stāsti jaunatnei "Ģirts Tekumeklētājs" (1938) un "Ar burām uz ziemeļiem" (1940). Polijā dzīvojot, public. rakstus par pedagoģiju Polijas presē un reliģiski filoz. ievirzes darbus ASV iznākošajā katoļu izd. "Dzimtenes Balss". Polijas varas iestādēm B. reliģiski filoz. uzskati nebija pieņemami, tādēļ publicēšanās katoļu presē pēc 1965 bija jāpārtrauc. B. dzīves laikā izd. pastāstu krāj. "Mazā dzīvība" (1985), kurā uz cilv. fona tēlota daba - svarīgākā un ievērības cienīgākā mūsu pas. sastāvdaļa. Nozīmīgs rom. ar autobiogrāfiskiem motīviem "Zelta caune" (1987, sar. 1947), kurā dzīvi atainota Skolotāju inst. vide. Izd. arī grām. "Baltās mājas noveles" (1988, sar. 1941-44) un "Mūslaiku leģendas" (1989). Bībeles un teol. lit. studijās balstīts apjomīgais pētījums "Kristus māte" (1991). Manuskriptā palikusi dzimtas hronika "Mūsu dzīve" un dzejoļu krāj. "Metafizika pantos".
L. Plaudis A. Marija Bērziņa. Pārkočārdsa, 1987.

Personas fakti:
 • Dzimums
  • sieviete
 • Tautība
  • latvietis
 • Vārda formas
  • dzimtais vārds Anna Dauge-Šķēre
 • Izglītība
  • mācījies beigusi psk. Skaistkalnē, Skaistkalne, Latvija
  • mācījies Rīgas Skolotāju inst., 1922, Rīga
  • studējis LU Tiesību zinātņu fakultātē, Rīga
 • Nodarbošanās
  • pedagogs valodu skolotāja (Polijā) , Polija
  • citas nodarbošanās Rīgas kredītbankas pilnvarotā un par zvērināta advokāte, Rīga
 • Dzīves vietas un to maiņa
  • dzīvo pēc 2.pas.kara nonākusi Polijā, Polija
  • bēg 1.pas. kara laikā bēgļu gaitās Krievijā, Krievija
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis Skaistkalnes pag. Šķērēs saimnieka ģim., 19.04.1906, Skaistkalnes pagasts, Latvija
  • miris Polijā–30.06.1986, Polija

Par personu:
 • Plaudis A. Marija Bērziņa. Pārkočārdsa, 1987 / / 1987
 • Dz.Zeļenko Atgriešanās dzimtenē // Kurzemes Vārds (Liepāja), 1997, 19.V* / / Latvija, Liepāja 1997

Darbi: