Buiņickis Kazimirs

1788 – 1878

poļu rakstnieks un publicists, Latgales vēstures un kultūrvēstures pētnieks

Buiņickis Kazimirs (1788.30.XI vai IX Šķeltovas muižā netālu no Krāslavas - 1878.15.VII Rēzeknes apr. Ciskādu draudzes Luknā, apbed. Dagdas baznīcā) - poļu rakstnieks un kultūrvēstures pētnieks.
Audzis poļu muižnieka Andreja Buiņicka ģim. 1801 tēvs nopirka Dagdas muižu. Par B. skolas gaitām precīzu ziņu trūkst. Domājams māc. Krāslavas misionāru sk., pēc tam Daugavpils Jezuītu skolā. B. bijusi pieejama iepriekšējo Dagdas īpašnieku Hilzenu atstātā plašā b-ka, arhīvs, daudz nodarbojies ar pašmācību. Pratis vairākas valodas - latv., vācu, kr., franču, angļu, arī latīņu.
Dzejot sācis agrā jaunībā - sacerējis odas. 1840 Viļņā izd. B. publicistisks darbs "Wedrowki po malyh drogach" ("Ceļojumi pa maziem ceļiem"), kur aprakstītas Latgales visnomaļākās vietas. Tā ir apsūdzība dzimtbūšanai un muižniecībai, tematiski un pēc aut. pozīcijas tuva G.Merķeļa darbam "Latvieši". Šīs grām. turpinājums - "Nowa wedrowka po malych drogach" ("Jauns ceļojums pa maziem ceļiem", 1852.)
Sast., rediģējis un izd. almanahu "Rubon" (1842-49, 1-10, drukāts Viļņā). Tas veltīts gk. Latgales kultūrvēst. izpētei, taču tajā public. arī daiļlit., pārsvarā šai teritorijā dzīv. muižnieku sacerējumi. Visos almanaha sēj. turpinājumos iespiests B. rom. "Pamietniki ksiedza Jordana" ("Priestera Jordana atmiņas", atsevišķā grām. 2 sēj. Viļņā 1852). Tajā aptvertas norises Latgalē 17.gs., stāstīts par dabu, vēst., iedzīvotājiem, tradīcijām, ticību, cīņām ar zviedriem. Šis darbs lielā mērā ietekmējis O.Rupaiņa rom. "Baltie tēvi".
Pārējie B. daiļlit. darbi: "Wedrowki" ("Ceļojumi", 1841), "Siostra Gertruda" ("Māsa Ģertrūde, 1842), "Komedia" (1851), "Stara panna" ("Vecmeita", 1854),""Biurko" (1862). B. darbi sar. poļu val., taču ar daudziem latv., īpaši latgaliskas leksikas, toponīmikas un frazeol. iestarpinājumiem.
1860 Dagdā ar labiem panākumiem izrādīta B. vēsturiskā drāma "Tadeušs Kostjuško Šveicē", kas pauž poļu tautas atbrīvošanās alkas no Krievijas impērijas.
Public. plašu enciklopēd. apcerējumu par latv. (latgaļu) dzīvi Vidzemē gan pirms krustnešu ienākšanas, gan arī turpmākajā nebrīves stāvoklī - "Inflanty (Widsemme)" izdevumā "Encyklopedia Powszechna" (12, 1863).
L. Kučinskis S. Dagdas kungs un latviešu draugs Kazimirs Bujnickis // Dzimtenes kalendārs 1980.gadam. Vesterosa, 1979; Zeile P. Kazimirs Buiņickis un Gustavs Manteifelis // Poļu kultūra Latvijā. R., 1994; t.p. Kazimirs Buiņickis - .. rakstnieks un publicists // Latvija - Polija. R., 1995
I.Salceviča

Personas fakti:
 • Dzimums
  • vīrietis
 • Tautība
  • latvietis
 • Izglītība
  • mācījies domājams māc. Krāslavas misionāru sk. (precīzu ziņu par skolas gaitām trūkst) , Krāslava, Latvija
  • mācījies Daugavpils Jezuītu skolā, Daugavpils, Latvija
 • Svešvalodas (prasmes, tulkošana)
  • citas valodas pratis vairākas valodas - latv., vācu, kr., franču, angļu, arī latīņu
 • Nodarbošanās
  • izdevējs sast., rediģējis un izd. almanahu "Rubon" (1842-49, 1-10, drukāts Viļņā), 1842–1849, Viļņa (Vilnius), Lietuva
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis Šķeltovas muižā netālu no Krāslavas, 30.11.1788, Latvija
  • miris Rēzeknes apr. Ciskādu draudzes Luknā–15.07.1878, Rēzeknes apriņķis, Latvija
  • apbedīts Dagdas baznīcā, Dagda, Latvija
 • Citi dzīves fakti
  • dzīves fakti audzis poļu muižnieka Andreja Buiņicka ģim., Latvija

Par personu:
 • Kučinskis S. Dagdas kungs un latviešu draugs Kazimirs Bujnickis // Dzimtenes kalendārs 1980.gadam. Vesterosa, 1979 / / 1979
 • Zeile P. Kazimirs Buiņickis un Gustavs Manteifelis // Poļu kultūra Latvijā. R., 1994 / / Latvija 1994
 • Zeile P. Kazimirs Buiņickis - .. rakstnieks un publicists // Latvija - Polija. R., 1995 / / Latvija 1995
 • Kultūras vēsture.. [P.Zeile L.Kalinkai] // Zemturis (Preiļi, A.Rancāns), 1995, 1.IX * / / Latvija 1995

Darbi: