Belševica Vizma

1931 – 2005

dzejniece

BELŠEVICA Vizma (prec. Elsberga; 1931.30.V Rīgā - 2005. 06.VIII) - dzejniece.
Dz. strādnieku ģim. Beigusi 2. poligr. arodsk. Rīgā (1948), neklātienē Rīgas kult. un izgl. darb. tehnikumu (1955), M. Gorkija Lit. inst. Maskavā (1961). Strād. laikr. "Pionieris" par lit. līdzstr. (1948-49) un skolu daļas vad. (1952-53). RS b. (1958). LPSR N.b.k.d. (1986). LZA goda loc. (1990). Ljas PEN kluba Rīgas nod. vad. (1988-90).
Pirmā publikācija - dzejolis "Zemes atmoda" laikr. "Padomju Jaunatne" 1947.30.IV. Izd. dzejoļu grām.:"Visu ziemu šogad pavasaris" (1955), "Zemes siltums" (1959), "Jūra deg" (1966), "Gadu gredzeni" (1969), "Madarās" (1976), "Kamola tinēja" (1981, izlase), "Dzeltu laiks" (1987), "Ievziedu aukstums" (1988, izlase), "Baltās paslēpes" ( mīlestības dzejoļi, 1991, izlase) "Par saknēm būt" (1996, izlase). B. dzejai piemīt augsta dzejas un domas kultūra. Dzejas pamatmotīvi - personības sab. esamības problēmas, pašcieņas un tautas pašapziņas saglabāšana. Nereti dzejoļos jūtama asa vēršanās pret visu seklo, mazisko, paužot spītu, sevis aizliegšanu lielu mērķu labā, arī personības garīgo vientulību. Dzejoļi kontrastaini, ekspresīvi, tajos atskabargains spīvums savijas ar trauslu maigumu. Tie ir dramatiski vai lirodramatiski, veidoti monologa vai dialoga formā, tā panākot tiešāku kontaktu ar lasītāju. Valoda bagāta, precīza, lakoniska un melodiska, ar daudzām ritma variācijām.
Stāstu un noveļu krājumā "Ķikuraga stāsti" (1965) ar savdabīgu humoru parādīta zvejnieku dzīve, tās dažādie samezglojumi. B. ir laba novērotāja un raksturotāja. Sižeta risinājums ir lakonisks, intriģējošs, bez garām retrospektīvām personāžu dzīves stāstu atkāpēm, koncentrēts uz darbības attīstību. Noveļu un īso stāstu krāj. "Nelaime mājās" (1979) ar smalku psiholoģisku izjūtu dramatiskos sižetos, reizēm humoru robežojot ar traģismu, atsegtas dažādas dzīves ēnas puses, cilvēku vājības. Par vispopulārākajām latv. prozas grām. 90.gados kļūst "Bille" (ASV 1992, Ljā 1995), "Bille dzīvo tālāk" (1996), "Billes skaistā jaunība" (1999), kurās lauzta latv. lit. tradicionālā izpratne par bērnu un vecāku idilliskajām attiecībām. Krāsainā portretu galerijā, izmantojot pašas un draudzeņu pārdzīvojumus, ar traģiskām iezīmēm atainota trūcīgo ļaužu dzīve 30.gadu otrajā pusē pilsētas nomalē. Par grām. "Bille" B. saņēmusi K.Gopera fonda balvu (1993), par "Billi" un "Bille dzīvo tālāk" - Ljas Kult. fonda Spīdolas balvu (1997). B. rakstījusi arī pasakas bērniem (krāj. "Zem zilās debesu bļodas", 1987) un lugas (krāj. "Ceļreiz ceļš uz pasaciņu", 1985). Līdzaut. kinoscenārijam "Norieta ēnas. Pieviltie" (1960, kopā ar J. Markulāni). Sar. diktora tekstu G. Pieša dok. f. "Zemes atmiņa" (1968). Pēc stāsta "Tās dullās Paulīnes dēļ" uzņemta mākslas f. (1979), tā dramatizējums iestud. Valmieras Drāmas t-rī (1998). B. dzeja ņemta par pamatu A.Kantānes monoizrādei " Visi koki Dieva doti" (Dailes t-ra Mazajā zālē, 1994).
Sast. un atdzejojusi ukraiņu dzejnieka M. Vigranovska izlasi "Dārzi un likteņi" (1967), sast. un daļēji atdzejojusi I. Drača izlasi "Ar tevi uz Tu" (1968), tulk. ukraiņu pad. dzeju antoloģijai "Vētrā iesākta dziesma" (1963),
V. Šekspīra komēdiju "Dots pret dotu" (1964), traģēdiju "Makbets" (1981) un sonetus (1965), A. Puškina poēmu "Bahčisarajas strūklaka" (1968). Prozas darbu tulk.: K. Paustovska "Zelta roze" (1958), E. A. Po "Stāstu izlase" (1960), A. Grīna "Zelta ķēde", "Ceļš uz Nekurieni" (abi 1961), D. Graņina "Pēc kāzām" (1961), Dž. K. Džeroma "Trīs vīri laivā, nerunājot nemaz par suni" (1963), Dantes "Vita nuova" (1965, kopā ar J. Liepiņu), A. Milna "Vinnijs Pūks un viņa draugi" (1967), R. Kiplinga "Blēņu stāsti maziem bērniem" (1969, kopā ar K. Egli), A. Muntes "Stāsts par Sanmikelu" (1971), E. Hemingveja stāstu krāj. "Uzvarētājs neiegūst neko" (1971), luga "Piektā kolonna", stāsts "Sirmgalvis un jūra" (abi 1973), rom. "Salas straumē" (1974), Marka Tvena "Konektikutas Jeņķis karaļa Artura galmā" (1976), E. Gilberta "Dzimtais akmens" (1980), P. Treversas "Mērija Popinsa" (1983). A. Upīša prēm. (1982). O. Vācieša prēm. (1988).
L. Ādmīdiņš R. "Pārsāpētās dzejas" dzimšana un atdzimšana // Karogs, 1981, 5; Belševica V. Organiskums. [Sarunu pierakstīja O. Kravalis] // Turpat, 1982, 4; Radzobe S. Politiska grāmata // Grām. Apskats, 1995, 18; Kubuliņa A. Reālisms un Vizma Belševica // Kritikas gadagrām., 1990, 17; Kubuliņa A. Vizma Belševica. R., 1997; Rakstnieces daba Belševicas liktenī: [Saruna ar V.B.] / Pierakst. D.Bērziņš // Grām. Apskats, 1997; Berelis G. Vizma Belševica. "Zieda un cirvja strīdā..." // Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. R., 1999; Peters J. Eseja par melnu avi // Karogs, 2001, 7; Miške Ezergailis I. Nostalgia and beyond. Langham, 1998.
M.Ābola

Personas fakti:
 • Dzimums
  • sieviete sieviete
 • Vārda formas
  • dzimtais vārds Dzimusi Vizma Belševica, Latvija
  • precētais uzvārds Precējusies Vizma Elsberga, Latvija
 • Radniecība
  • dēls dēls - Klāvs Elsbergs
  • dēls dēls - Jānis Elsbergs (Ramba)
 • Izglītība
  • mācījies 7.klasi nobeidz Ugāles nepilnajā vidusskolā (Ugālē dzīvo pie radinieces.) –1945, Ugāle, Latvija
  • mācījies mācās Rīgas 41.pamatskolā, 1939–1944, Rīga
  • mācījies iestājas Rīgas 7.vidusskolā (Pēc dažiem mēnešiem līdzekļu trūkuma dēļ izstājas.) , 1945, Rīga
  • mācījies mācās un beidz Poligrāfijas 2.arodskolu, 1946–1948, Rīga
  • mācījies neklātienē beidz Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu, 1949–1955, Rīga
  • studējis mācīdamās klātienē un neklātienē, beidz M.Gorkija Literatūras institūtu Maskavā–1961, Maskava (Москва), Krievija
 • Nodarbošanās
  • izdevējs dažus mēnešus strādā 10.tipogrāfijā194?g., Rīga
  • žurnālists laikraksta "Pionieris" literārā līdzstrādniece, 1948–1949, Rīga
  • žurnālists laikraksta "Pionieris" līdzstrādniece, skolu daļas vadītāja, 1952–1953, Rīga
 • Līdzdalība radošajās organizācijās
  • PEN kluba biedrs Latvijas PEN kluba Rīgas nodaļas vadītāja, 1988–1990, Rīga
  • Rakstnieku savienības biedrs RS biedre, 1958, Latvija
 • Pagodinājumi
  • apbalvojumi apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni, 1995, Latvija
  • goda nosaukumi LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece, 1986, Latvija
  • goda nosaukumi Latvijas ZA goda locekle, 1990, Latvija
  • prēmija A.Upīša prēmija, 1982, Latvija
  • prēmija O.Vācieša prēmija, 1988, Latvija
  • prēmija Forseta literārā prēmija (Zviedrijā) , 1992, Zviedrija
  • prēmija K.Goppera fonda balva (balva piešķirta par grāmatu "Bille") , 1993
  • prēmija Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balva (balva piešķirta par grāmatām "Bille" un "Bille dzīvo tālāk"
   L. Pasniegtas Spīdolas prēmijas
   LMM, 1997, 18.-25.XII, NRA, 1997, 16.XII) , 1997, Rīga
  • prēmija Kultūras ministrijas gadskārtējā prēmija (prēmijas piešķirta par ieguldījumu latv.oriģinālliteratūras attīstībā
   L. Zveja I. Piešķirtas stipendijas un prēmijas
   LMM, 1997,27.II-3.IV) , 1997, Rīga
  • prēmija T.Transtremera balva dzejā (L. Godiņš G. Tomasa Transtremera balva dzejā
   Diena, 1998,24.IV) , 1998, Vesterosa, Zviedrija
 • Attieksmes ar citām personām
  • sadarbojas ar kopā ar J.Markulāni sarakstījusi scenāriju "Norieta ēnas. Pieviltie"–1960, Latvija
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis Dzimusi strādnieku ģimenē, 30.05.1931, Rīga
  • miris –06.08.2005, Latvija
  • apbedīts Raiņa kapos Rīgā, Latvija

Par personu:
 • A.Kubuliņa Reālisms un Vizma Belševica: apcere / publicēts krājumā "Kritikas gadagrāmata",17. / Latvija, Rīga 1990
 • Organiskums: sarunu ar V.Belševicu pierakstījis O.Kravalis / publicēta žurnālā "Karogs", 4.nr. / Latvija 1982
 • R.Ādmīdiņš "Pārsāpētās dzejas" atdzimšana: raksts / publicēts žurnālā "Karogs", 5.nr. / Latvija 1981
 • Radzobe S. Politiska grāmata // Grām.Apskats, 1995, 18 / / Latvija 1995
 • Kubuliņa A. Vizma Belševica. R., 1997 / / Latvija 1997
 • Berelis G. Vizma Belševica. "Zieda un cirvja strīdā..." // Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. R., 1999 / / Latvija 1999
 • Peters J. Eseja par melnu avi // Karogs, 2001, 7 / / Latvija 2001
 • Radzobe S. Politiska grāmata // Grām. Apskats, 1995, 18 / / Latvija 1995
 • Rakstnieces daba Belševicas liktenī: [Saruna ar V.B.] / Pierakst. D.Bērziņš // Grām. Apskats, 1997 / / Latvija 1997
 • Miške Ezergailis I. Nostalgia and beyond. Langham, 1998 / / 1998
 • Ezergaile I. Mākslinieciski augstvērtīga grāmata // Jaunā Gaita, 188 /
 • Dažos vārdos // Jaunā Gaita, 214 /
 • Beķere I. Rakstīšana viņpus malām // Karogs, 1998, 10 * / / Latvija, Rīga 1998
 • Ramba J. PEN atdzīvošanās // Karogs, 1998, 7* / / Latvija, Rīga 1998
 • Īsziņas // LMM, 1998, 14. - 20.V* / / Latvija, Rīga 1998
 • Jaunā Avīze, 1998, 2. - 9.V* / / Latvija 1998
 • Raups E. Latviešu literatūra šodien? // LMM, 1998, 30.VII - 6.VIII* / / Latvija, Rīga 1998
 • Cilvēkziņas // Diena, 1998, 12.IX* / / Latvija, Rīga 1998
 • Būt vai nebūt referendumam // NRA, 1998, 15.VIII* / / Latvija, Rīga 1998
 • Vizma Belševica. Smagā gargabalā [ saruna ar D. Bērziņu] // Diena, 1998, 26.IX* / / Latvija, Rīga 1998
 • Ezergaile I. Mākslinieciski augstvērtīga grāmata. Jaunā Gaita, 188* /

Darbi: