Ābele Kārlis

1896 – 1961

botāniķis, dzejnieks

Lugas skatuviski spraigas, personāžu raksturojums sulīgs, taču stilizēts un didaktisks. Liriskie dzejoļi publicēti galvenokārt periodikā, to savdabība ir eleģiska intonācija, kompozīcijas lakonisms. Krājumā un periodikā publicētajās balādēs kultivējis t.s. gotisko balādi ar tai raksturīgajām detaļām - kapsētu, līķiem, spokiem, nelaimju priekšvēstnešiem, ņemot vērā vācu dzejnieka B. fon Minhauzena balādes teoriju, par vēstures fonu lielākoties izmantojhot 18. gs. un Ziemeļu kara notikumus. Stāstos balādiskā
formā

ĀBELE Kārlis (1896.22.VIII Bauņu pag. Ķinkās - 1961.24.I Adelaidā, Austrālijā, turpat apbed.) - botāniķis un dzejnieks. Elzas Ābeles vīrs.
Dz. zemnieku ģim. Beidzis Rīgas pils. ģimn. (1915). Piedalījies Ljas atbrīvošanas cīņās 1919 pret Sarkano armiju un bermontiešiem. Stud. dabaszin. Pēterburgas un Tērbatas univ., beidzis LU (1921), papildinājies Marburgas univ. (1922-23), kur ieguvis filoz. dokt. grādu (1923), Tērbatas univ. ieguvis dabaszin. doktora grādu (1934). No 1920 LU docētājs, prof. (1941). 1944 emigrējis uz Vāciju. 1946-49 docētājs Baltijas univ. Pinnebergā, pēc pārcelšanās uz Austrāliju 1949 prof. Adelaidas universitātē.Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris.
Pirmā publikācija - dzejolis "Dižgabaliem dūcot" žurn. "Strēlnieks" 1917.25.VII. Public. balādiski dzejoļi "Karalis Bads" un "Kārdinātājs" ("Imantas Laika grāmata 1922. gadam"). Ā. lugas "Ligatūra" (t-rī 1925), "Stāsts par Gleihenes grāfu" (t-rī 1926), "Tautas darbinieki un mīla" (t-rī 1931) skatuviski spraigas, personāžu raksturojums sulīgs, taču stilizēts un didaktisks. Ā. liriskie dzejoļi public. gk. periodikā, to savdabība ir elēģiska intonācija, kompozīcijas lakonisms. Ā. balādes daļēji apkopotas krāj. "Vēlais viesis" (1947), pēc tam public. periodikā. Ā. kultivējis tā saukto gotisko balādi ar tai raksturīgajām detaļām - kapsētu, līķiem, spokiem, nelaimju priekšvēstnešiem, ņemot vērā vācu dzejnieka B. fon Minhauzena balādes teoriju un par vēst. fonu lielākoties izmantojot 18. gs. lielā mēra un Ziemeļu kara traģ. notikumus. Stāstos "Dzeltenās acis" (1955), "Dālderu kalējs" (1958) balādiskā intonācijā tēloti dzimtā novada vēst. notikumi.
L. Ērmanis P. Kārļa Ābeles dzejas darbs // Ābele K. Vēlais viesis. Vircburga, 1947; Andrups J. Kārļa Ābeles devums latviešu kultūrai // Ceļa Zīmes, 1961, 39.
V. Vecgrāvis

Personas fakti:
 • Dzimums
  • vīrietis vīrietis
 • Tautība
  • latvietis latvietis
 • Radniecība
  • dēls dēls Kārlis Ābele, 1937
  • sieva sieva Elza Ābele
 • Izglītība
  • mācījies beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju, 1915, Rīga
  • studējis studējis dabaszinātnes Pēterburgas universitātē, Pēterburga (Санкт-Петербург), Krievija
  • studējis studējis dabaszinātnes Tērbatas universitātē, Tērbata, Igaunija
  • studējis studējis, beidzis LU–1921, Rīga
  • studējis studējis, papildinājies Marburgas universitātē, 1922–1923, Mārburga, Vācija
 • Nodarbošanās
  • pedagogs pedagogs, LU docētājs, 1920–1940, Rīga
  • pedagogs pedagogs, LU profesors, 1941–1944, Rīga
  • pedagogs pedagogs, docētājs Baltijas universitātē Pinebergā, 1946–1949, Pineberga, Vācija
  • pedagogs pedagogs, profesors Adelaidas universitātē, 1949, Adelaida, Austrālija
 • Militārā darbība
  • piedalās karā piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņas pret sarkano armiju un bermontiešiem, Latvija
 • Pagodinājumi
  • zinātnisks grāds filozofijas doktora grāds (iegūts Marburgas universitātē) , 1923, Mārburga, Vācija
  • zinātnisks grāds dabaszinātņu doktora grāds (iegūts Tērbatas universitātē) , 1934, Tērbata, Igaunija
 • Dzīves vietas un to maiņa
  • pārceļas uz kopā ar ģimeni izceļo uz Austrāliju, 1949, Austrālija
  • emigrē uz emigrējis uz Vāciju, 1944, Vācija
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis Dzimis (dz. zemkopja ģim.) , 22.08.1896, Bauņu pag.Ķinkas, Latvija
  • miris miris, 24.01.1961, Adelaida, Austrālija
  • apbedīts apbedīts, 1961, Adelaida, Austrālija

Par personu:
 • I.Ozoliņa Trīs vienas ģimenes autori - Ābeles / publicēts žurnālā "Jaunā Gaita" 162.nr. / 1987
 • P.Ērmanis Kārļa Ābeles dzejas darbs / publicēts K.Ābeles balāžu krājumā "Vēlais viesis" / Vācija, Vircburga 1947
 • J.Andrups Kārļa Ābeles devums latviešu kultūrā / publicēts žurnālā "Ceļa Zīmes", 39. nr. / 1961
 • Kursīte J. Mīlestība mēra laikā .. // Diena, 2000, 15.III* / / Latvija, Rīga 2000

Darbi: