Broks Antons

1929 –

rakstnieks

BROKS Antons (dz. 1929. 21.XII Varakļānu pag. Silenieku c.) - rakstnieks.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Silmalas psk., Varakļānu septiņg. sk. un vidusskolā. Strād. par skolotāju Silagala septiņg. sk. (1949-50), beidzis LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1961). Strād. žurn. "Karogs" (1960-66), izdevn. "Liesma" (1966-68), laikr. "Literatūra un Māksla" (1968-72), Rīgas kinostudijas scenāriju daļā (1972-90). RS b. (1964).
Lit. darbības sākumā darbojies literatūrkritikā. Pirmā publikācija - recenz. "Un tomēr - mūsu laikabiedri..." par M. Kalndruvas stāstu krāj. "Nemierīgais cilvēks" laikr. "Literatūra un Māksla" 1960.22.X. Periodikā
un dažādos kopkrāj. public. B. stāsti un apraksti. Kopā ar K. Fimberu sar. dok. grām. par O. Oškalnu "Tikai cilvēks" (1967). Veidojis kinoscenārijus filmām "Liktenim spītējot" (1975, pēc I. Indrānes rom. "Ūdensnesējs" ), "Vasara bija tikai vienu dienu" (1980, pēc R. Ezeras t.p. nos. stāsta), "Fronte tēva pagalmā" (1984, pēc B. Saulīša rom. "Ošu gatve" ; LPSR Valsts prēm. 1985). Sakārtojis un tulk. grām. "A. Serafimovičs laikabiedru atmiņās" (1963), dramatizējis I. Indrānes rom. "Zemesvēzi dzirdēt" (t-rī 1986).
H. Hiršs

Personas fakti:
 • Dzimums
  • vīrietis vīrietis, Latvija
 • Izglītība
  • mācījies mācījies Silmalas pamatskolā, Latvija
  • mācījies mācījies Varakļānu septiņgadīgajā skolā, Varakļāni, Latvija
  • mācījies mācījies Varakļānu vidusskolā, Varakļāni, Latvija
  • studējis studē LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē, 1956–1961, Rīga
 • Nodarbošanās
  • redaktors izdevniecības "Liesma" galvenā redaktora vietnieks, 1966–1968, Rīga
  • žurnālists žurnāla "Karogs" līdzstrādnieks, 1960–1966, Rīga
  • žurnālists laikraksta "Literatūra un Māksla" līdzstrādnieks, 1968–1972, Rīga
  • pedagogs skolotājs Silagala septiņgadīgajā skolā, 1949–1950, Latvija
  • citas nodarbošanās strādā Rīgas kinostudijas scenāriju daļā, 1972–1990, Rīga
 • Militārā darbība
  • dien armijā dien Padomju armijā, 1950–1955
 • Līdzdalība radošajās organizācijās
  • Rakstnieku savienības biedrs RS biedrs, 1964, Latvija
 • Pagodinājumi
  • prēmija LPSR Valsts prēmija (Par scenāriju mākslas filmai "Fronte tēva pagalmā".) , 1985, Latvija
 • Attieksmes ar citām personām
  • sadarbojas ar sadarbojas ar K.Fimberu dokumentālās grāmatas par O.Oškalnu "Tikai cilvēks" sarakstīšanā, 1967, Latvija
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis dzimis zemnieku ģimenē, 21.12.1929, Varakļānu pag. Silenieku ciems, Latvija

Darbi: