Dangavs Arvīds Tālivald

1907 – 1965

rakstnieks

DANGAVS Arvīds Tālivaldis (īst. vārdā Dreimanis; 1907.23.X Cēsu apr. - 1965.20.X Argentīnā) -
rakstnieks.
Māc. Kara aviācijas sk., no 1933 M. Čehova un V. Gromova vadītajā Latv. akt. arodbiedrības t-ra skolā, vēlāk bijis Latvju drāmas ansambļa dalībnieks. 30. gados beidzis Franču inst. Rīgā, stud. LU. Strād. Ljas Rakstu un mākslas kamerā. No 1928 periodikā public. D. stāsti. Sar. lugu "Mežinieki" (t-rī 1937, grām. 1940) un citas lugas, kas nav iespiestas un izrādītas, kā arī rom. "Jaunie strauti" un "Dabas dziesminieki", kas arī nav izdoti. 2. pas. kara beigās emigrējis uz Vāciju, 1948 izceļojis uz Paragvaju un Argentīnu, kur strād. par automehāniskās darbnīcas vadītāju. D. stāsti public. laikr. "Latvija Amerikā", žurn. "Ceļa Zīmes", tie apkopoti krāj. "Strandējušo sala" (1967). Šai D. prozai raksturīgi savdabīgi Dienvidamerikas vides un cilvēku vērojumi intelektuāli un nereti arī jutekliski piesātinātā izteiksmē, kas vietumis manierīga, neizlīdzināta stilā un kompozīcijā.
L. Keišs E. Ievadam // Dangavs T. Strandējušo sala. Toronto, 1967; Rudzītis J. Strandējušo sala // Raksti. Vesterosa, 1977.
B. Kalnačs

Personas fakti:
 • Dzimums
  • vīrietis vīrietis
 • Tautība
  • latvietis latvietis
 • Izglītība
  • mācījies mācījies Kara aviācijas skolā
  • mācījies 30. gados beidzis Franču institūtu Rīgā193?g., Rīga
  • mācījies mācījies M.Čehova un V.Gromova vadītajā Latvijas aktieru arodbiedrības teātra skolā, 1933, Latvija
  • studējis studē LU 30. gados193?g., Rīga
 • Nodarbošanās
  • teātra darbinieks Latvju drāmas ansambļa dalībnieks, Latvija
  • strādnieks strādā par automehāniskās darbnīcas vadītāju Argentīnā, Argentīna
  • citas nodarbošanās strādā Latvijas Rakstu un mākslas kamerā, Latvija
 • Dzīves vietas un to maiņa
  • emigrē uz emigrē uz Vāciju 2. pasaules kara beigās, Vācija
  • emigrē uz emigrē uz Paragvaju un Argentīnu
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis dzimis Cēsu apriņķī, 23.10.1907, Cēsu apriņķis, Latvija
  • miris miris Argentīnā–20.10.1965, Argentīna
  • miršanas vecums miršanas vecums - 57 gadi

Par personu:
 • E. Keišs Ievadam / Publicēts T. Dangava stāstu krājumā "Strandējušo sala". / Kanāda, Toronto 1967
 • J. Rudzītis Strandējušo sala / Publicēta J. Rudzīša rakstu izlasē "Raksti". / Zviedrija, Vesterosa 1977

Darbi: