Cielēna Māra

1954 –

dzejniece

CIELĒNA Māra (dz. 1954.29.V Rīgā) - dzejniece un tulkotāja.
Dz. zinātnieku ģim. Beigusi Rīgas 49. vsk. (1972) un LVU Filol. fak. (1977). Strād. ZA Val. un lit. institūta Folkl. daļā par zin. līdzstr. (1977-80), par red. izdevniecībās "Liesma" (1981-90) un "Sprīdītis" (1990-97), kopš 1997 izd-bas "Madris" red. un līdzīpašniece. RS b. (2001).
Pirmā publikācija - dzejoļi laikr. "Literatūra un Māksla" 1970.1.I. Pirmais dzejoļu krāj. - "Mazliet siltuma, mazliet smaržas" (1988). C. dzeja iekļaujas 20.-30. gadu urbānist. tradīcijās. Rīgas kolorītu veido dažādu vēst. laikmetu tipi un personificētas pils. reālijas; dzejoļiem raksturīga sirsnīga, silta intonācija, sižetiskums, aprakstošs apcerīgums. C. public. dzejoļus bērniem un recenz. par dzeju. Atdzejojusi no angļu val. (M. Gilmoras un Dž. Devenija "Ķirzaka rakstīja tavu ēnu", 1985, kopā ar I. Pakloni) un kr. val. (I. Buņina "Aukstais pavasaris", 1986, kopā ar M. Misiņu).
I. Kalniņa

Personas fakti:
 • Dzimums
  • sieviete sieviete
 • Tautība
  • latvietis latviete
 • Izglītība
  • mācījies beigusi Rīgas 49. vidusskolu, 1972, Rīga
  • studējis beigusi LVU Filoloģijas fakultāti, 1977, Rīga
 • Svešvalodas (prasmes, tulkošana)
  • krievu valoda atdzejo no krievu valodas, Latvija
  • angļu valoda atdzejo no angļu valodas, Latvija
 • Nodarbošanās
  • redaktors redaktore izdevniecībā "Liesma" (rediģējusi tulkoto dzeju. Par savu redaktora darbu pie pirmās G. Eglītes tulk. japāņu haiku grāmatas "Zāles ēna, spāres ēna" (1986) saņēmusi redaktora darba augstāko novērtējumu - "Zelta kleksi" . (Zirnis E. Hieroglifi atņem nogurumu
   Diena, 1998, 9.II).) , 1981–1990, Rīga
  • redaktors redaktore izdevniecībā "Sprīdītis", 1990, Rīga
  • redaktors redaktore un līdzīpašniece apgādā "Madris", 1997, Rīga
  • zinātnieks zinātniskā līdzstrādniece ZA Valodas un literatūras institūta Folkloras daļā, 1977–1980, Rīga
  • citas nodarbošanās apgāda "Hekate" rīkotā fantastikas un fantāzijas literatūras konkursa žūrijas locekle, 1999, Rīga
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis dzimusi 1954.29.V zinātnieka ģimenē Rīgā, 29.05.1954, Rīga

Par personu:
 • Īsziņas // LMM, 1998, 21. - 27.V; I.Zveja. Pulksteņu gaitu meistares // LMM, 1998, 28.V - 4.VI * / / Latvija, Rīga 1998
 • E. Prokopova. Apbalvo labākos.. // Diena, 1998, 23.V * / / Latvija, Rīga 1998
 • Zveja I. Latviešiem fantastika .. // Jaunā Avīze, 1999, 1.II* / / Latvija 1999
 • Dažos vārdos // Diena, 1999, 12.III* / / Latvija, Rīga 1999
 • Zveja I. Latviešiem fantastika .. // Jaunā Avīze, 1999, 1.II* / / Latvija, Rīga 1999

Darbi: