Čaklais Māris

1940 –

dzejnieks, esejists, publicist

Dzejas poētikai raksturīgi tikai kontekstā atšifrējami tēli, dzīves atveidojums visās tās izpausmes formās - skaistajā, neglītajā, cildenajā, zemiskajā, simboliskajā, sadzīviskajā utt., brīva asociāciju plūsma, dokumentālās prozas iestarpinājumi. Publicējis daudz kritisku rakstu, recenziju periodikā. Eseju grāmatās - pārdomas par literatūras un mākslas pamatjautājumiem, rakstnieku portreti, ceļojuma piezīmes, galvenokārt par Armēniju. Eseju centrā cilvēks, autora subjektīvā attieksme. (D.Vārdaune)
Atdzejojis H.M.Encensbergera, B.Brehta, R.M.Rilkes, M.Martinaiša, J.Rica, G.Emina u.c. dzejnieku darbus.

ČAKLAIS Māris (dz. 1940.16.VI Saldū) - rakstnieks, žurnālists.
Dz. kalpotāju ģim. Beidzis Saldus vsk. (1958), LVU Vēst. un filol. fak. Žurnālistikas nod. (1964). Strād. laikr. "Padomju Jaunatne" (1962-63), izdevn. "Liesma" (1966-69), laikr. "Literatūra un Māksla" par lit. līdzstr. (1964-66, 1969-73), par dzejas nodaļas vad. (1973-81), redaktoru (1987-91). Radio "Brīvā Eiropa" līdzstr. (kopš 1989), žurn. "Karogs" galv. red. (kopš 2000 XI).RS b. (1967). LPSR N. b. k. d. (1985). Starptautiskā PEN kluba b. (kopš 1986), Ljas PEN centra prezidents (1996-97). Ljas ZA goda loc. (1997). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2000). Literatūras gada balva dzejā (2000), J.G.Herdera prēm. (2002).
Pirmā publikācija - dzejolis "Marts" laikr. "Literatūra un Māksla" 1960.26.III. Pirmā krāj. "Pirmdiena" (1965) iznākšana sakrīt ar latv. dzejas vispārējo kāpumu - pastiprinātu interesi un atbildību par asām sociālām problēmām, tautas likteni, vēsturi. Krājumā "Garāmgājējs un mūžība"(1967) Č. realizējis uzskatu par vēsturi kā faktūru, kā konkrētu parādību (ciklā "No "Vecrīgas grafikām""). Grām. vadmotīvs - cilvēks un mūžība, indivīds, laiks un telpa filoz. dimensijās; iezīmējas visai daiļradei raksturīgais laika tēls un ētiskais ideāls. Krāj. "Lapas balss" (1969), "Zāļu diena" (1972) uzsvērts mūža īsums, dzīvības un nāves pretmeti, dominē himnisks dabas, zemes, dzīvības slavinājums. Triptiha "Sastrēgumstunda" (1974), "Cilvēks, uzarta zeme" (1976), "Strautuguns" (1978) vienotājmotīvs - cilvēka esamības dramatisms, dzīves jēgas meklējumi. "Sastrēgumstunda" - sastrēdzinātā laika, pārblīvētās telpas, garīgās vientulības, personības iznīcības simbols, kontrastu, kolīziju, traģiskā elementa kulminācija Č. dzejā. Paaudžu vienotības, dzīvības atjaunotnes ideja pausta grām. "Cilvēks, uzarta zeme". Par abiem pēdējiem krāj. A. Upīša prēm. (1977). Trešajā daļā "Strautuguns" valda uguns un gaismas simbolika - prasība pēc ideāla un ētisko principu aizstāvības. Gaismas un laika tēli kā vienotāji dažos poētiskos kontekstos arī krāj. "Pulksteņu ezers" (1979), "Kurzemes klade" (1982), "Cilvēksauciena attālumā" (1984). Laika tēls padziļināts krāj. "Labrīt, Heraklīt!" (1989) ar tieksmi realizēties neparastā telpā - bezgalībā, cilvēka zemapziņas darbībā. Dominē stiprā, laiku uzvarošā cilvēka motīvs. Izd. krāj. "Mīlnieks atgriežas noziegumvietā" (1989). Č. dzejas poētikai raksturīgi tikai kontekstā izprotami tēli, dzīves atveidojums visās tās izpausmes formās - skaistajā, neglītajā, cildenajā, zemiskajā, simboliskajā, sadzīviskajā utt., brīva asociāciju plūsma, dokumentālas prozas iestarpinājumi.
Dzejoļu krāj. bērniem "Bimm-bamm" (1973), "Minkuparks" (1978), "Ķocis" (1984), "Aprīļa pilieni" (1990) apvienots rotaļas un izziņas moments. Atdzejojis J. Bobrovska, N. Hikmeta, B. Brehta, R. M. Rilkes, M. Martinaiša, G. Vieru, J. Rica, G. Emina u.c. aut. darbus. Public. daudz kritisku rakstu, recenziju periodikā. Eseju grāmatās "Dzer avotu, ceļiniek" (1969), "Saule rakstāmgaldā" (1975), "Nozagtā gliemežnīca" (1980), "Profesionālis un ziedlapiņas" (1985) ietvertas pārdomas par lit. un mākslas pamatjaut., rakstnieku portreti, ceļojuma piezīmes, gk. par Armēniju. Eseju centrā cilvēks,autora subjektīvā attieksme.
Izlase jaunatnei "Uz manām trepēm" (1979).
L. Peters J. Viņš sāka pirmdien // Čaklais M. Uz manām trepēm. R., 1979;
Ķikāns V. Pieci. R., 1980.
Dz. Vārdaune

Personas fakti:
 • Dzimums
  • vīrietis , Latvija
 • Tautība
  • latvietis
 • Izglītība
  • mācījies Saldus 1. vidusskolā, Saldus, Latvija
  • mācījies Saldus vidusskolā, 1954–1958, Saldus, Latvija
  • studējis Literatūras institūtā Maskavā (Mācības Maskavā - neilgi, pa vidu studijām LVU.) , Maskava (Москва), Krievija
  • studējis LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļā, 1958–1964, Rīga
 • Nodarbošanās
  • izdevējs izdevniecības "Liesma" redakcijas darbinieks (Tulkotās daiļliteratūras redaktors.) , 1966–1969, Rīga
  • redaktors laikr. "Literatūra un Māksla", 1987–1990, Rīga
  • žurnālists žurnālists Saldus rajona avīzē (Pirms žurnālistikas studijām.) , Saldus, Latvija
  • žurnālists RPI avīzes "Jaunais Inženieris" atbildīgais sekretārs, 1960–1962, Latvija
  • žurnālists laikraksta "Padomju Jaunatne" literārais līdzstrādnieks, 1962–1963, Rīga
  • žurnālists laikraksta "Literatūra un Māksla" literārais līdzstrādnieks (Strādājis laikraksta "Literatūra un Māksla" redakcijā arī 1969-1973; 1973-81 - dzejas nodaļas vadītājs; 1987-90 - redaktors.) , 1964–1966, Rīga
  • žurnālists laikraksta "Literatūra un Māksla" literārais līdzstrādnieks, 1969–1973, Rīga
  • žurnālists laikraksta "Literatūra un Māksla" dzejas nodaļas vadītājs, 1973–1981, Rīga
  • žurnālists radio "Brīvā Eiropa" Rīgas biroja līdzstrādnieks (Gatavo kultūras komentārus un pārraides "Ievērojamas latviešu personības" .) , 1996, Rīga
  • žurnālists laikraksta "Rīgas Balss" publicistikas nodaļas redaktors, 1998, Rīga
  • žurnālists laikraksta "Rīgas Balss" kultūras nodaļas redaktors, 1998, Rīga
  • citas nodarbošanās darbojas kā kultūrizdevumu dotēšanas komisijas priekšsēdētājs, Latvija
 • Līdzdalība radošajās organizācijās
  • PEN kluba biedrs Latvijas PEN kluba biedrs, Latvija
  • PEN kluba biedrs ievēlēts par darbību atjaunojušā Latvijas PEN centra vadītāju (priekšsēdi) (Ramba J. PEN atdzīvošanās
   Karogs, 1998, 7.
   1998 (lai veltītu laiku radošajam darbam) atteicies no PEN centra prestižā amata, palikdams PEN centra valdē. Pirms tam reģistrējis Latviešu PEN centru Tieslietu ministrijā, iekārtojis Centra biroju, lielā mērā noorganizējis Baltijas forumu Majoros un sarīkojis "Jaunās Gaitas" pēcpusdienu.) , 1996–1998, Rīga
  • Rakstnieku savienības biedrs PSRS RS valdes loceklis
  • Rakstnieku savienības biedrs RS dzejas sekcijas vadītājs (Ilgus gadus.) , Rīga
  • Rakstnieku savienības biedrs RS uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs, Rīga
  • Rakstnieku savienības biedrs RS biedrs, 1967, Latvija
  • Rakstnieku savienības biedrs RS valdes loceklis (RS valdē kopš 60. gadu beigām, ievēlēts atkārtoti.) , 22.04.1994, Rīga
 • Pagodinājumi
  • apbalvojumi apbalvots ar LPSR AP Prezidija Goda rakstu, Rīga
  • apbalvojumi apbalvots ar Altaja apgabala Goda rakstu (Par piedalīšanos Altaja kultūras svētkos.) , Altaja apgabals, Krievija
  • apbalvojumi Herdera balva, 2002, Latvija
  • goda nosaukumi LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks, 1985, Latvija
  • goda nosaukumi Latvijas ZA Goda loceklis, 16.12.1997, Rīga
  • prēmija Čarenca prēmijas laureāts
  • prēmija Nansena prēmijas laureāts
  • prēmija A.Upīša prēmija par krājumiem "Sastrēgumstunda" (1974) un "Cilvēks, uzarta zeme" (1976), 1977, Latvija
  • prēmija izvirzīts par kandidātu Kultūras ministrijas prēmijai par devumu 1997 dzejā un publicistikā, 1998, Latvija
 • Dzimis, miris, apbedīts,. miršanas vecums
  • dzimis tirgotāja ģimenē, 16.06.1940, Saldus, Latvija

Par personu:
 • V.Ķikāns /apcere par M.Čaklo/ / publicēta V.Ķikāna grāmatā "Pieci" / Latvija, Rīga 1980
 • Man patīk dzīvot [saruna ar G. Repši] / Laikrakstā "Labrīt". Grāmatā: Repše G. Gadsimta beigu skatiens. R., "Pētergailis", 1999, 31.-35. lpp. / Latvija 1994-01-27
 • J.Peters Viņš sāka pirmdien: priekšvārds / publicēts dzejas izlasē "Uz manām trepēm" / Latvija, Rīga 1979
 • Sūrmane B. Kas noticis ar Latviju? // Jaunā Gaita, 212 * /
 • I.Lešinska, E.Zirnis. Inteliģences (ne)iespējamā misija / Diena, 1998, 13.VI; pielikums "Sestdiena" * / / Latvija, Rīga 1998
 • Turamies uz strīpas // Jaunā Avīze, 1998, 13.-20.VI * / / Latvija 1998
 • M.Čaklais. Im Ka // Jaunā Avīze, 1998, 11 - 18.VII * / / Latvija 1998
 • Kā klājas? // NRA, 1998, 13.VII * / / Latvija 1998
 • I.Puķe. Krekli un.. // Diena, 1998, 10.VII * / / Latvija, Rīga 1998
 • S.Vanzovičs, A.Purene. Partijas kaujā dodas ar dziesmām // NRA, 1998, 1.VIII * / / Latvija, Rīga 1998
 • I.Lūsiņa. Imantdienu fenomens.. // Diena, 1998, 14.VII * / / Latvija, Rīga 1998
 • Ramba J. Kas šobrīd svarīgāk // Diena, 1999, 27.III* / / Latvija, Rīga 1999

Darbi: